Diagnoza

DiagnozaTrafne przygotowanie programu rozwojowego bierze początek od dobrze przeprowadzonego procesu diagnostycznego.

W naszym podejściu przywiązujemy dużą wagę do właściwego dobrania schematu badawczego oraz narzędzi.

Diagnostyka oferowana przez nasz zespół jest całkowicie podporządkowana określeniu celów rozwojowych dla osób i  zespołów biorącym w niej udział.

Dzięki takiemu podejściu potrafimy dobrać treść i formę działań rozwojowych, które podnoszą ogólną efektywność Firmy.

W naszej ofercie znajdują się testy kompetencyjne, profile osobowości, feedback 360, ankiety potrzeb rozwojowych, AC/DC.

Jeżeli piłeczka ma wpaść do dołka – potrzebna jest…

Pełna Diagnoza

diagnoza2
diagnoza1

diagnoza0a

diagnoza4
diagnoza3