Insights®Discovery™

Discovery InsightsInsights®Discovery™ to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką, a jej środowiskiem zawodowym.
Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju indywidualnego oraz kształtowania efektywnych relacji interpersonalnych.
Insights Discovery™ to model, który pozwala na pogłębienie samoświadomości, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych.
Rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™ są proste, a zarazem pozwalają wejść naprawdę głęboko w strukturę relacji, zespołu czy ścieżkę rozwoju indywidualnego. 

        4 energie kolorystyczne Insights

4 energie kolorystyczne InsightsInsights®Discovery™ przekłada język psychologii jungowskiej na język kolorów, symbolizujących określony zespół cech osobowości.

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania.

Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor, dwa lub trzy są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują komunikację oraz procesy decyzyjne. 

        Profil indywidualny

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:
ludzie_na_kole

  • Ogólnego stylu funkcjonowania
  • Mocnych i słabych stron
  • Wartości wnoszonych do zespołu
  • Komunikowania się
  • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
  • Typu antagonistycznego
  • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
  • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

Profil stanowi podstawę do omówienia wniosków dotyczących naszego sposobu działania, o tym jakie energie mamy dominujące i jakie są tego konsekwencja dla nas i otoczenia, w którym funkcjonujemy. 

        Koło 72 typów Insights

Pełna typologia Insights®Discovery™ przedstawiona jest w formie Koła Insights i obejmuje 72 pozycje reprezentujące wszystkie możliwe kombinacje energii kolorystycznych.

kolo_InsightsParę słów o metodologii – na czym się opiera?

Metodologia Insights Discovery wywodzi się z jungowskiej psychologii osobowości i bazuje na stworzonej przez Junga typologii. W oparciu o ten podział, Insights Discovery™ wyróżnia osiem typów, za którymi stoją pewne charakterystyczne kompetencje psychologiczne. Model opisuje profil osobowości w ujęciu preferencji jungowskich Ekstrawersji-Introwersji, Myślenia-Uczuć oraz Doznań-Intuicji.

Postawa Ekstrawersji-Introwersji definiuje nasze zainteresowanie światem zewnętrznym rozumianym jako przeciwieństwo świata wewnętrznego, indywidualnego. Funkcja Myślenia-Uczuć determinuje nasz sposób wartościowania i podejmowania decyzji. Doznania-Intuicja to wymiar opisujący sposób absorbowania oraz przetwarzania informacji z otoczenia.

Wszystkie funkcje oraz postawy przedstawione są w formie koła, co znacznie ułatwia zrozumienie modelu oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi typami, a leżącymi u ich podstaw funkcjami opisanymi przez C.G. Junga.

Zobacz przykładowy profil Insights®Discovery™ - Królewna Śnieżka