Jak to robimy

 1. Jak to robimy...Myślimy projektowo. 
  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów szkoleniowych, wypracowaliśmy skuteczny zestaw działań, który ma bezpośrednie przełożenie na efekt projektu oraz zaangażowanie uczestników i ich przełożonych.
 2. Jesteśmy skupieni na celu i wspólnie go realizujemy.
  Projekty szkoleniowe zawsze rozpoczynamy od doprecyzowania celów, czyli efektów jakie firma chce uzyskać, oraz ustalenia wskaźników po jakich można będzie łatwo ocenić, czy cele te zostały osiągnięte w trakcie wdrożenia.
 3. Angażujemy przełożonych, a nie tylko uczestników projektu
  Kolejnym bardzo istotnym elementem naszych projektów jest zaangażowanie przełożonych. Powinni oni wiedzieć, jaki jest cel projektu i jak będzie przebiegać jego realizacja – kluczowe wyzwanie to pozyskanie ich zainteresowania i zaangażowanie ich w proces rozwoju. Posiadamy sprawdzone sposoby na realizację tego elementu i chętnie o nich opowiemy podczas spotkania.
 4. Wiemy jak ważny jest “PR” i dobry start.
  Dbamy o właściwy „PR” projektu i komunikację z uczestnikami – wiemy jak ważny jest to etap i jak wiele razy właściwie przeprowadzony proces komunikacji wśród uczestników, skutkował sprawną realizacją bez pojawiania się setek pytań typu : a z kim?, a po co?, a kiedy….?, a czemu to służy?, a jaka jest moja rola? …..
 5. Samo szkolenie to tylko część projektu.
  Zanim uczestnicy trafią na salę szkoleniową, czeka na nich zadanie przygotowujące.
 6. Podczas szkolenia pracujemy warsztatowo – 80% czasu to praktyczne ćwiczenia i zadania.
  Wykorzystujemy bardzo różnorodne narzędzia szkoleniowe (symulacje, analizy przypadków, quizy, zagadki logiczne, prowokacyjne pytania, dyskusje kierowane,…) pracujemy cyklem Kolba. Wiemy jak wydobywać potencjał, który posiada każdy uczestnik szkolenia.
   
  Uczenie przez doświadczenie
  Przeciętny człowiek zapamiętuje 5% tego, co usłyszy, 20% tego, co zobaczy, ale aż 80% tego, co zrobi i sprawdzi na własnej skórze.
  Nauka przez doświadczenie to właśnie edukacja poprzez działania i odczuwanie.
  Tak też...Dlatego podczas szkoleń pracujemy z uczestnikami na Cyklu Kolba, zatem każdy uczestnik:

  • Wykonuje zadanie
  • Dyskutuje o sposobie, w jaki pracowałem I wyciągam wnioski
  • Szuka analogii pomiędzy zadaniem a codzienną pracą (np. sposób przygotowania się do ćwiczenia symulacyjnego i elementy, które można inaczej lub lepiej przygotować przed spotkaniem z kontrahentem)
  • Wyciąga wnioski ze swojej pracy w trakcie ćwiczeń, zastanawia się, jak je wdroży w codziennej pracy
 7. Dla nas projekt nie kończy się na sali szkoleniowej.
  Po zakończeniu szkoleń na uczestników czeka zadanie wdrożeniowe, ściśle powiązane z ich codzienną pracą. Uczestnicy naszych treningów bardzo doceniają syntetyczną formę zadań oraz ich praktyczność.
  Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymują certyfikaty.
 8. Wspólnie budujemy zakres merytoryczny projektu.
  W trakcie większych projektów przeprowadzamy z Klientami tzw. Spotkania kalibracyjne – wyznajemy zasadę „Żywych projektów”.
 9. Angażujemy przełożonych we wdrożenie.
  Zależy nam na tym, aby przełożeni uczestników chcieli i wiedzieli jak wspierać rozwój swoich pracowników. Opracowaliśmy sprawdzony model wsparcia przełożonych, który ma przełożenie na końcowy efekt.
 10. Na koniec najważniejsze…
  Zmieniamy sposób myślenia o treningach oraz ich postrzeganie w organizacji – chętnie opowiemy o tym podczas spotkania.

Proces