Metoda Feedback 360

Często Klienci pytają nas, w jaki sposób zwiększyć efektywność działań rozwojowych. Jednym z narzędzi, które zwiększa skuteczność podjętych działań jest badanie FB 360.

Nasze wsparcie może obejmować cały proces oceny – dostarczenie i ustalenie kryteriów oceny, przygotowanie narzędzi i procedur, koordynacja procesu oceny, analiza wyników, oraz opracowanie raportów indywidualnych i zbiorczych, sesje informacji zwrotnych i planowania rozwoju, stworzenie programu rozwoju.

Realnie wspieramy Klientów w ustaleniu kryteriów sukcesu projektu, wiemy bowiem jak „kotwiczyć” uczestników w proces rozwoju.

        Feedback 360 z praktycznego punktu widzenia:

 1. Działenie metody Feedback 360Obiektywne źródło informacji o własnej skuteczności oraz narzędzie do rozpoczęcia otwartej i szczerej rozmowy na temat własnej efektywności.
 2. Zwiększa znacząco trafność diagnozy w zakresie konkretnych potrzeb rozwojowych.
 3. Daje efekt „zakotwiczenia” uczestnika w projekty rozwojowe
  – Każdy pracownik podczas indywidualnych sesji omawiających wyniki badania buduje swój plan rozwoju w oparciu o wnioski z badania, oraz wnioski z rozmowy z Doradcą Rozwojowym FoT.
  – Pracownik jest zainteresowany, aby wykonać pracę zmierzającą do poprawy swoich wyników w precyzyjnie określonych obszarach, które dotyczą bezpośrednio jego sytuacji zawodowej
 4. Dostarczy cennych informacji, na podstawie których zostanie ostatecznie zbudowany finalny projekt rozwojowy dla uczestników
 5. Uczestnik widzi „ciąg logiczny” w planie rozwoju jego kompetencji.
 6. Najważniejsze – Badanie zostanie opracowane w oparciu o wcześniej zdefiniowane jako kluczowe zachowania, które mają być analizowane. Organizacja uzyska informacje jaki jest poziom wyjściowy występowania pożądanych zachowań.

        Zestawienie czynności niezbędnych do skutecznej realizacji projektu FB 360:

 1. Przygotowanie kwestionariuszy na postawie zebranych informacji np. modelu przywództwa firmy lub innych „źródeł” Klienta.
 2. Prezentacja badania „Sponsorowi projektu”
 3. Akceptacja finalnej wersji badania
 4. Uruchomienie badania
 5. Raporty indywidualne dla uczestników – tzw. Systemowe
 6. Indywidualne omówienie raportów z każdym uczestnikiem + ustalenie z nim Indywidualnego Planu Rozwoju – rozmowy z Doradcą Rozwojowym Focus on Training.
 7. Podsumowanie badania – raport zbiorczy dla organizacji.

Stworzenie projektu rozwoju dla uczestników w oparciu o wyniki badania.

Badanie realizowane jest na platformie online.