Obszary specjalizacji

2

       Zarządzanie zespołem

 • Vademecum Managera
 • Motywacja w praktyce
 • Coaching
 • Współpraca w zespole – Dream Team
 • Budowanie efektywnych zespołów – Team Building – Outdoor
 • Delegowanie
 • Operacyjne kierowanie zespołem
 • Power meetings: efektywne spotkania
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Zarządzanie projektem i zespołem projektowym
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym
 • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

5

       Sprzedaż i Marketing

 • Techniki sprzedaży
 • Zaawansowane techniki sprzedaży
 • Rola zaufania w sprzedaży
 • Techniki prezentacji handlowych
 • Negocjacje Handlowe
 • Negocjacje Kupieckie
 • Zaawansowane Negocjacje – Strategie
 • Obsługa Klienta
 • Obsługa Klienta w salonie
 • Telefoniczna obsługa Klienta  

 

3

       Strategia

 • Planowanie strategiczne
 • Tworzenie zespołów zdolnych do realizacji celów strategicznych
 • Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników
 • Zarządzanie zmianą i zarządzanie w zmianie
 • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej
 • Budowanie wspólnej komunikacji międzydziałowej

1

       Przywództwo

 • Wartości firmowe – wdrażanie, Coachingowy styl zarządzania
 • Studium lidera
 • Rola lidera w zmianie
 • Elementy analizy transakcyjnej dla liderów
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej przywódcy
 • Odpowiedzialność Lidera  

7

       Diagnoza

 • Feedback 360
 • Profil Discovery Insights
 • Badanie – Sales Competence Scan
 • Testy zachowań i wiedzy
 • AC/DC
 • Plany sukcesji i rozwój talentów  

6

       Rozwój osobisty i Efektywność

 • Indywidualne sesje coachingowe i mentoringowe
 • Efektywność osobista – 5 kluczowych zasad
 • Czas i organizacja pracy
 • Okiełznać stres
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie efektywnych zespołów – metoda outdoor

Obszary specjalizacji

4

       Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Praktyczne aspekty zarządzania personelem
 • Efektywność procesów HR
 • Ocena pracownicza
 • Plany sukcesji
 • Ewaluacja projektów szkoleniowych
 • Akademia trenera wewnętrznego