Wartości

Jedna z naszych wartości: zaufanie to podstawa!ZAUFANIE jest dla nas wartością, która w dzisiejszych czasach odgrywa kluczową rolę we wszystkich organizacjach.

To ona ma wpływ na szybkość podejmowania decyzji, to ona decyduje o jakości współpracy w zespołach i komunikacji między nimi.

Do efektywnej organizacji droga prowadzi zawsze poprzez uświadomienie sobie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, konsekwentne ich eliminowanie oraz nieustające przeciwdziałanie ich nawrotom.

Szczera komunikacja i otwartość na informację zwrotną tworzą podstawę do budowania atmosfery zaufania w zespole, a co za tym idzie są podwaliną efektywnych zespołów.

Piramidy wartości: model, na którym opieramy nasze projekty:

piramida2

Model Patricka Lencioniego – “5 Dysfunkcji pracy zespołowej”

Zaufanie to podstawa!WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EFEKTY – druga niezwykle ważna wartości dla ludzi tworzących tę firmę. Odpowiedzialność rozumiana jako koncentracja na faktycznym zaangażowaniu w projekt kluczowych osób po stronie Klienta.

Bez faktycznego, a nie tylko deklaratywnego zaangażowania wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem wcześniej określonej zmiany, sukces projektu może być mniejszy.

Posiadamy w naszych doświadczeniach projekty, które osiągnęły zamierzone cele, tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich szczebli w strukturze firmy.

Takie projekty dają poczucie największej satysfakcji wszystkim uczestnikom.