O nas

Nie takie rzeczy robimy...Wiele informacji “o nas” znajduje się na stronie Nasz zespół. Zrealizowaliśmy razem wiele projektów, mamy do siebie zaufanie – znamy się „jak łyse konie”.

Skupienie na konkretnym celu wszystkich uczestników projektu, ma przełożenie na ostateczny sukces.

Wiemy jak realizować projekty, które angażują zarówno uczestników jak i ich przełożonych – w myśl naszej kluczowej wartości: „Wspólnej odpowiedzialności za efekty projektu”.

Z naszych doświadczeń wynika, że w dzisiejszych czasach wiele osób przeszło już bardzo dużo szkoleń i można powiedzieć, że z merytorycznego punktu widzenia „wszystko już było“.

Obecnie dość często obserwujemy mechanizm tzw. braku transferu wiedzy na działanie – wynikający z tego, że uczestnicy często na poziomie wiedzy potrafią „opowiedzieć” jak należy wykonać określone zadania, np. dać feedback, ale w praktyce nie potrafią tego prawidłowo wykonać.

Biorąc powyższe fakty pod uwagę można stwierdzić, że obecne projekty realizowane są na dwóch płaszczyznach – praktyczne warsztaty koncentrujące się na doskonaleniu ściśle określonych umiejętności/zachowań oraz drugi kierunek działań, to praca na postawach i wartościach.

Coraz częściej projekty, które realizujemy odnoszą się właśnie do wartości, odpowiedzialności i rozumienia roli managera/lidera – wymagają one od trenerów bardzo dużej umiejętności prowadzenia szkolenia nie tylko na poziomie technik, ale przede wszystkim na poziomie przekonań, emocji i nastawienia.

Przez wiele lat wspólnie wypracowaliśmy wizję optymalnego procesu szkoleniowego, który można w łatwy sposób implementować w każdej organizacji – udało nam się, mogą to potwierdzić zadowoleni Klienci.

Znamy sprawdzony sposób, na zapewnienie realizacji i wsparcia zmiany niezależnie, na jakim poziomie organizacyjnym ma ona miejsce. Piszemy tu o zmianie, bo naszym zdaniem każdy projekt szkoleniowy – ten duży jak i ten mały – ma na celu realizację określonej zmiany w organizacji.

Jak to robimy